زيست شناسي

در اين وبلاگ مطالب جالب زیستی و سوالات كتب زيست شناسي دبيرستان و پيش دانشگاهي طرح مي شود

نمونه سوال علوم زيستي سال اول

                                          سئوالات علوم زيستي         

   الف)  فرضيه را تعريف كنيد

 ب)در روش علمي پس از مرحله "فرضيه سازي " كدام مرحله قرار دارد؟

  " پد يده سراب " و" عدم تشخيص مزه ها " هنگام سرما خوردگي به ترتيب مربوط به

  كداميك از خطاهاي حواس پنجگانه مي باشد؟

 الف-لامسه-چشايي       ب-چشايي-لامسه         ج-بينايي-چشايي         د-چشايي-بينايي

   پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي را تعريف كنيد.

 الف ) وظيفه هر يك از اندامكهاي سلولي زير را بنويسيد:

 ريبوزوم...........................                ميتوكندري..........................

 ب ) شكل مقابل يك كروموزوم را نشان ميدهد .بخش هاي شماره گذاري شده را نامگذاري كنيد.

  اندام را تعريف كرده و يك مثال بزنيد.

 4 گروه تركيبات آلي بدن جانداران را نام ببريد.

  الف)واحد سازنده  هر كدام از تركيبات زير را بنويسيد.

 پروتئين..........................          نشاسته.............................

 ب)2ويژگي آنزيم ها را بنويسيد.

 الف) مواد خامي كه در فتوسنتز مصرف مي شوند را نام ببريد.

 ب)چرا برگ ها اندام اصلي فتو سنتز در گياهان هستند؟

  الف)نقش كوتيكول در گياهان چيست؟

 ب) 2 ويژگي سلولهاي نگهبان روزنه را بنويسيد.

  هر يك از بيماري هاي زير به علت كمبود چه ماده اي است؟

 اسكوروي..............گواتر ................... بري بري.................آنمي....................

  هر كدام مربوط به كدام ماده معدني است؟

 كمك به انعقاد خون.........................  ساختن هورمون تيروكسين..........................

  الف)علت تغيير رنگ ميوه هايي مثل سيب وموز پس از بريده شدن چيست؟

 ب)چرا مصرف روغن هاي گياهي بيشتر توصيه شده است؟

  الف)الياف چيست ودر كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

 ب)آيا اساسا كلسترول ماده مضري است؟ توضيح دهيد.

 ج)2افزودني غذايي نام ببريد .

  الف) كدام گروه خوني داراي ماده A روي گلبول هاي قرمز خون مي باشد؟

 ب) اگر خون فردي با سرم ضد B لخته شود گروه خوني او چيست؟

 الف ) واحد ساختاري DNA چه نام دارد؟

 ب) همانند سازي DNA را تعريف كنيد.

   - رشد قد تحت تاثير هورموني است كه از غده .................در زير مغز ترشح مي شود

-كروماتين از ............. و................. ساخته شده است.

 مفاهيم زير را تعريف كنيد:

اكوسيستم            شبكه غذايي          كود برگ

 پوسيدگي را تعريف كنيد و سه عامل مهم در پوسيدگي را نام ببريد.

  روش سترون كردن شير در دماي بالا را توضيح دهيد.

  در چرخه نيتروژن هر يك از تبديلات زير توسط كدام گروه از باكتري هاي خاك انجام ميشود ؟

تبديل آمونياك به نيترات..............................

تبديل نيترات به نيتروژن هوا........................

 الف)در بيماري ايدز كدام قسمت بدن آسيب ميبيند؟

 ب)عامل فساد مواد غذايي كدام گروه از باكتري ها هستند؟

 ج) 2 گروه مهم از گلبول هاي سفيد را نام ببريد؟

 2 ويژگي مشترگ همه ويروس ها را بنويسيد.

 

 

 

                                                                                                     

بارم

1

5/0

 

5/0

 1

1

1

1

1

1

1

5/0

1

 

 

5/1

5/0

75/0

75/0

5/1

1

 

1

5/0

1

5/0

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1388ساعت 17:10  توسط مژگان اخلاقي  | 

نمونه سوالات فصل 7 زیست 2 پیش دانشگاهی (رفتار شناسی )

الف) رفتار های غریزی در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام میشود.

ب) نقش فرمون ها در جانوران ابتدایی تر ماند حشرات کم رنگ تر شده است.

ج) هدف همه رفتارها موفقیت در حفظ بقاء و تولید مثل جادار است.

 انواع محرک های بروز رفتار را نام برده و برای هر یک مثالی ذکر کنید.

 وجود سیستم تک همسری و یا چند همسری در جانوران به چه عواملی بستگی دارد؟

 غذای بهینه را تعریف کنید.

 یاد گیری را تعریف کنید. ساده ترین و پیچیده ترین نوع یادگیری را نام ببرید.

 الف) دو ویژگی مشترک تمام علائم ارتباطی جانوران را بنویسید.

ب) فرومون چیست؟

 صفات چشمگیر را با ذکر دو مثال تعریف کنید.

 در آزمایش پاولف موارد زیر را مشخص نمایید:

الف) محرک شرطی          ب) محرک غیر شرطی        ج) پاسخ شرطی    د) پاسخ غیر شرطی         و) رفتار

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388ساعت 9:30  توسط مژگان اخلاقي  | 

زندگی اجتماعی زنبور عسل

هر کندوی زنبور عسل یک اجتماع تک ماده ای است که از ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ زنبور در آن زندگی می کنند

بطوری که در هر کندو یک زنبور ملکه -حدود ۷۰۰ عدد زنبور نر و۳۰ الی ۷۰ هزار زنبور کارگر دیده می شود.

طول عمر زنبور ملکه ۵-۶ سال -زنبور های نر ۵-۶ هفته و کارگرها نیز ۵-۶ هفته عمر می کنند.

مدت زمان لازم برای بلوغ زنبورها نیز باهم متفاوت است بطوری که ملکه پس از ۱۶روز وزنبورهای نر پس

از ۲۴ روز و کارگرها پس از ۲۱ روز بالغ می شوند .هر سه گروه زنبورها تخمشان را تا ۳ روز از ژله رویال

(سلطنتی )که در غدد شیری سر زنبورهای کارگر می باشد تغذیه می کنند ولی پس از آن نوع تغذیه هر

نوع زنبور با دیگری متفاوت است بطوری که فقط ملکه تا پایان بلوغ از این غذای سلطنتی تغذیه می شود

وعلت تفاوت در رشد زنبورها واختلاف جثه شان همین می باشد.

در ضمن زنبورهای کارگر همگی ماده های عقیم هستند که وظایف مختلفی را بر عهده دارند مثلا :

نظافت کندو- نظافت ملکه - تغذیه لاروها وملکه موم سازی ودفاع وپروازهای جهت یابی و....

ملکه بالغ فقط یک بار از کندو خارج می شود و آن هم در اردیبهشت ماه جهت پرواز جفت گیری و تولید

مثل جنسی است .هر چه ملکه پیرتر شود امکان بکرزایی در او بیشتر میشود.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388ساعت 9:23  توسط مژگان اخلاقي  | 

تبریک

یک نفس یاد خدا 

یک سبد خاطر آسوده وشاد

یک بغل شبنم آرامش صبح

یک هزار آینه از جنس دعا

همه تقدیم تو باد..........

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 21:43  توسط مژگان اخلاقي  | 

تبریک ولادت حضرت زینب (ع)

سلام دوستان در آستانه ولادت حضرت زینب (ع) هستیم .من این روز رو به همه دوستان وهمکارانم تبریک میگم .در ضمن پیشاپیش روز معلم رو هم به معلمان عزیز وفرهیخته تبریک میگم.وبرای همه اونها موفقیت روزافزون آرزومندم.  
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 21:31  توسط مژگان اخلاقي  | 

نمونه سوالات علوم زیستی سال اول دبیرستان (خرداد ماه )

   

                                                       باسمه تعالی                                              

   1-چرا محققان كار خود رااز صفر شروع نمي كنند؟

  2-الف )هريك از اعمال زير توسط كدام اندامك سلولي صورت مي بذيرد ؟

 توليد بروتئن...................                          بسته بندي وترشح مواد.........................                                 

 3-سئوالات تكميلي

 الف )ماده سبز موجود در گياهان.............نام داردكه محل استقرار آن اندامك ...................مي باشد.

 ب)رشد قد تحت تاثير هورموني است كه از غده .............در زير مغز ترشح شده وبر دوسر غضروفي ....................تاثير مي گذارد.

 ج)گروهي از باكتريها غذاي خود را از مواد بي جان بدست مي آورند كه به آنها ................مي گويند.

  4)باسخ كوتاه دهيد:

 الف)چرا تب بيش از 40 درجه براي بدن مضر است ؟

 ب)چرا گلوكز كه مهمترين محصول فتوسنتز مي باشد براي انباشته شدن در گياه مناسب نيست ؟

  ج)از روشهاي نگهداري مواد غذايي دو مورد را نام ببريد:

 د)دو مورد از بحرانهاي ناشي از افزايش جمعيت آدمي را نام ببريد:

 و)از راههاي انتقال ايدز دو مورد را نام ببريد:

  5- كداميك از مواد غذايي سمت چب بامواد سمت راست ارتباط دارد .آنها را به هم وصل كنيد.                             

                        زرده تخم مرغ                كاروتن

                         هويج                           كلسيم

                                                         كلسترول

 6-والدين كودك 2 ساله اي با مراجعه به بزشك متوجه شدهاند كه استخوان هاي اونرم باقي مانده وشكل طبيعي خودرا كم كم از دست مي دهد.

 الف)به نظر شما علت نرمي استخوان در اين كودك  چيست؟

 ب)شما به والدين او تو صيه مي كنيد بيشتر چه مواد غذايي به او بدهند؟

  7-مادر شما در حال تهيه ناهار مي باشد و.شما از او مي خواهيد نكات زير را رعايت كند.علت هر مورد را بنويسيد: الف)از روغن هاي گياهي( مايع )بجاي روغن  جامد استفاده كند.

ب)از سبزيجات (به عنوان الياف ) هم در تهيه غذا استفاده كند.

 

8-اگر خون شخصي با هر دو نوع سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خوني او چيست ؟چرا؟                       

 9-الف) در بدن ما تقسيم ميوز در كدام اندامها رخ مي دهد؟

      ب)سلولي داراي 12 كروموزوم است .وتقسيم ميوز كرده است.

         -بس از اين تقسيم چند سلول دختري حاصل مي شود؟

         -هر سلول چند كرو موزوم خواهد داشت؟

 10-نوكلئوتيد از چه اجزايي تشكيل شده است؟نام ببريد

   11-دو تفاوت بين ميوز در جانوران نر وماده بنويسيد:

 12-الف)بوسيدگي را تعريف كنيد

     ب)دو مورد از شرايط لازم جهت بوسيدگي را نام  ببريد.

 13-تفاوت زيستگاه با محيط زيست را بنويسيد:

4- الف) زنجيره غذايي را تعريف كنيد:

    .ب)يك زنجيره غذايي زسم كنيد كه لااقل داراي 3 حلقه باشد.

 15-اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

     اكوسيستم    گونه غالب          كنام          جمعيت

16- در مورد چرخه نيتروژن به سوالات زير پاسخ دهيد ..                                                              

   الف)نقش باكتري هاي تثبيت كننده نيتروزن چيست؟

   ب) كدام باكتري نيترات خاك را كاهش مي دهد؟

 17-الف)دو مورد از ويزگيهاي مشترك ويروس ها را بنويسيد.

    ب)نقش اينتر فرون چيست؟

 18-الف)  كدام يك از انواع گلبولهاي سفيد پادتن ترشح مي كند ؟

       ب)چرا عمل پادتن ها اختصاصي است؟

 19-الف)ايجاد هاگ درونيچه تاثيري بر بقاي باكتري دارد؟                                                                            1

   ب)چرا باكتري مولد كزاز در اعماق زخم بهتر رشد ميكند؟

 20-منحني مقابل نمودار تغيير تعداد باكتري ها را در طي زمان نشان ميدهد.چرا معمولا تعداد باكتريها از حد معيني زيادتر نمي شود؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 14:46  توسط مژگان اخلاقي  | 

ظروف آلومينيومي و آلزايمر

ظروف آلومينيومي و آلزايمر


جام جم آنلاين:
حتما شما هم تا به حال از مادرتان شنيده‌ايد كه آن قابلمه روحي را بده به من و حتما مثل خيلي از جوان‌هاي ديگر احساس باسوادي به شما دست داده و فكر كرده‌ايد اصل و نسب اين قابلمه از روي است و مادرتان به اشتباه آن را روحي تلفظ مي‌كند؛ اما در اين باره شما هم اشتباه مي‌كنيد. اين ظروف به طور عمده از جنس آلومينيوم هستند و براي سلامت انسان ضرر دارند. اگر جنس اين ظروف از روي بود كه جاي خوشوقتي بود؛ چون در آن صورت كمي از آن وارد غذا و جذب بدن مي‌شد.

اين عنصر براي بدن بسيار مفيد است؛ اما نگهداري مواد غذايي ترش اسيدي يا شور در ظروف آلومينيومي و يا طبخ غذا در اين ظروف، موجب خروج آلومينيوم  از ظرف و ورود آن به غذا مي‌شود.

برخي كارشناسان صنايع مواد غذايي بر اين باورند كه يبوست، اختلالات گوارشي، پوكي استخوان و‌ آلزايمر از مهمترين عوارض ناشي از مصرف آلومينيوم  است. ظروف آلومينيومي سبك هستند و بخوبي گرما را انتقال مي‌دهند. متاسفانه بيشتر از نيمي از ظروف پخت و پز كه امروز به كار برده مي‌شوند، آلومينيومي هستند. بعضي نظريه‌ها نيز مطرح است كه جوش‌آوردن آب در كتري‌هاي آلومينيومي مي‌تواند باعث بروز بيماري‌هايي همچون زخم معده، كوليت، خشكي دهان و تغيير رنگ زبان شود.

همچنين در سال 1382، محققان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان با بررسي آثار آلومينيوم  خوراكي بر موش‌هاي صحرايي دريافتند كه ورود آلومينيوم  به همراه غذا مي‌تواند سبب اختلال در متابوليسم كربوهيدرات شود كه به صورت افزايش در قند خون ناشتا و نارسايي در گلوكز بروز مي‌كند.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 14:18  توسط مژگان اخلاقي  | 

سلام به دوستان

 سلام به همه  عزیزانی که این وبلاگ رو انتخاب کردن امروز که این وبلاگ رو  می ساختم از خداوند  کریم ودانا خواستم که توان ارائه مطالب جالبی پیرامون زیست شناسی رو به من بده.
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 14:0  توسط مژگان اخلاقي  |